حرکات کششی و اصلاحی - دکتر مرتضی مجاهدی

این ویدیو ها به صورت رایگان در اختیار کاربران و مراجعین آقای دکتر مرتضی مجاهدی قرار گرفته است لذا انتشار آن به هر نحوی بدون منبع ممنوع می باشد.

عضلات پشت گردن و شانه

عضلات کمر

عضلات ناحیه کتف ها

عضلات شکم

عضلات ساق پا

عضلات دلتوئید و عضلات سینه ای